Aggliko pistopoihtiko 1oy ba8moy

Οι βασικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ακριβής απάντηση στο ερώτημα "τι είναι ένα πιστοποιητικό CE;" εξαρτάται από την επίλυση των βασικών παραδοχών της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκαλύπτεται ότι η πλατφόρμα της προσκόλλησής της αποτελείται από τρεις αρχές: την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων και χρημάτων. Για να δημιουργηθούν οι παραπάνω αρχές, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και επιπλέον καθόρισαν μια κοινή πολιτική επαφής με εταίρους εκτός ΕΕ. Χάρη στην παρουσία στην κοινοτική αγορά, δημιουργήθηκε μια περιοχή ανταλλαγής, κατάλληλη για την τελευταία στην ισχύ μιας χώρας. Έχετε λάβει τον ορισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ή της κοινής αγοράς.

Κοινή ευρωπαϊκή αγορά και εμπορία προϊόντων

https://purl-mange.eu/gr/

Οι εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την αξία και την ασφάλεια των προϊόντων είναι οι ίδιες τα δυσκολότερα προβλήματα που σχετίζονται με το εμπόριο μεταξύ των χωρών. Σε κάποια χώρα ίσχυαν διαφορετικά πρότυπα και ποσότητες, οι οποίες διέφεραν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ο παραγωγός που σκόπευε να προσφέρει τα προϊόντα του σε διάφορες χώρες έπρεπε να εκπληρώνει τις προσωπικές του απαιτήσεις κάθε φορά. Στο σχέδιο άρσης των φραγμών στο εμπόριο, ήταν αναγκαίο να καταργηθούν αυτές οι διαφορές. Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εμπορευμάτων δεν μπορούν να καταργηθούν. Ως εκ τούτου, μια λύση ήταν να ενοποιηθούν τμήματα ολόκληρης της κοινότητας στην περιοχή, χάρη στην οποία η εμπορική ανταλλαγή υπόκειται σε αυτές τις απαιτήσεις.

Στο πρώτο στάδιο, έγινε προσπάθεια ρύθμισης των κανονισμών της ΕΕ σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες αντικειμένων και προϊόντων. Η βοήθεια για ένα μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και χρονοβόρων διαδικασιών έχει απελευθερωθεί από μια τέτοια λύση.

Η λύση θα ήταν να δημιουργηθεί μια απλοποιημένη προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση. Έχουν καθοριστεί οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τις συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, οι οποίες πρέπει να γίνονται πριν από την εμπορία των προϊόντων ή των υλικών στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Οι επιχειρηματίες εκτός της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν το υλικό στην κοινοτική αγορά, π.χ. από την Τουρκία, πρέπει να εκπληρώσουν τη διαταγή τους για να τηρήσουν τους κανόνες και τις αρχές της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα. Εναπόκειται σε αυτούς να αποδείξουν αυτό το γεγονός.

Έχουν δημιουργηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, χάρη στα οποία οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποιες βασικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή αυτών των στοιχείων. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποδείξει με μεμονωμένο τρόπο ότι το εισόδημά του προστίθεται για να λειτουργεί στην κοινοτική αγορά.

Ce Πιστοποιητικό - δήλωση του κατασκευαστή

Η σήμανση CE είναι εξίσου περίεργη με τη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις των πληροφοριών που αντιμετωπίζει.Έχει τη μορφή του συμβόλου της δήλωσης του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Επιβεβαιώνει ότι το προϊόν συνέβη στη σύμβαση με τις βασικές απαιτήσεις που εισήχθησαν στους κανόνες για το προϊόν. Βεβαίως υπάρχουν οι μεμονωμένες ή πολλές διαφορετικές οδηγίες.

Το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τεκμήριο συμμόρφωσης και ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια ενός προϊόντος που φέρει το σήμα CE.

Το πιστοποιητικό CE τυπώνεται στο προϊόν υπό την ευθύνη του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Αυτό ακολουθεί αφού αποδειχθεί ότι το προϊόν πληροί ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Για να προσδιοριστεί αυτό το γεγονός, μεταβιβάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και, μετά από μια καλή επαλήθευση, εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενδέχεται να είναι πρωτότυπες, ανάλογα με τους κινδύνους που εξαρτώνται από τη χρήση του προϊόντος. Όσο ευρύτερος είναι ο κίνδυνος χρήσης του αποτελέσματος, είναι επίσης ιδιαίτερα μοιραίο γι 'αυτά ότι πρέπει να επιτευχθούν πολλές διαδικασίες από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ακόμη και μιας ντουζίνας κοινοτικών προτύπων.